Uw tanden Bleken - Tips & Advies

Main Menu

Advies Tanden Bleken

"Overleg altijd met uw tandarts voordat u aan het bleken van uw tanden begint!"

Angst Tandarts

Onderzoeken hebben uitgewezen dat maar liefst 80% van de Nederlanders regelmatig bang is tijdens een behandeling bij de tandarts. De meeste mensen gaan desondanks elk (half)jaar op controle, maar er is een groep van naar schatting tussen de 500.000 en 800.000 mensen in Nederland die extreem bang zijn voor de tandarts. Dit noemt men wel tandartsangst.

Wie is er bang voor de tandarts?

Zowel jongeren als ouderen, in elke sociale klasse en zowel laag- als hoogopgeleiden. Veel van de mensen die extreem bang zijn voor de tandarts gaan niet meer naar de tandarts. Zij bedenken allerlei excuses om niet te hoeven gaan. Al snel zijn er jaren voorbijgegaan en de drempel om te gaan is dan zo hoog dat het steeds moeilijker wordt de stap te nemen. Want mensen die al zo lang niet zijn geweest, weten dat de kans groter is dat er heel wat mis is met het gebit.

Ontstaan van angst

Angst kan vaak worden teruggevoerd tot negatieve ervaringen, vaak onstaan in de jeugd. De schooltandarts wordt vaak als oorzaak genoemd. Ook pijnlijke of negatieve ervaringen bij een tandarts in het verleden kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van angst voor de tandarts. Daarnaast is een andere oorzaak het gevoel hebben de controle te verliezen. Schaamte, onwetendheid en angstaanjagende verhalen van familie, vrienden of in kranten/tijdschriften spelen eveneens een rol bij het ontstaan en in stand houden van tandartsangst. De tandartsen van tegenwoordig kijken gelukkig veel meer naar de hele persoon en niet alleen naar het gebit. Veel van hen begrijpen de angst wel degelijk. Daarom is het niet altijd nodig om op zoek te gaan naar een speciale angsttandarts. In extreme gevallen kan men terecht bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Dat kan echter alleen met een verwijzing van de eigen tandarts of de huisarts. Tegenwoordig zijn er ook klinieken waar men zich onder narcose kan laten behandelen. Ook een behandeling met lachgas is een mogelijkheid. Hierdoor ondergaan mensen de behandeling iets rustiger terwijl zij wel gewoon "bij" zijn.

Oplossing

Mensen kunnen zelf veel doen om de angst te overwinnen door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen aan te leren of door met anderen over de angst te spreken. Men moet zich realiseren dat angst is aangeleerd en daardoor ook weer afgeleerd kan worden. Verder is het belangrijk dat mensen de tandarts vertellen over hun angsten, zodat die er rekening mee kan houden.
 

© Uw Tanden Bleken